Blog Pena Hijau : Hijaukan Bumi Allah

Mata Hati Khalifah Umar


Pada suatu hari Jumaat, Umar bin Khattab sedang berkhutbah di Madinah, sementara pasukan Islam tengah berperang di negeri Parsi di bawah pimpinan Sariah bin Hushn RA. Tiba-tiba Umar berhenti dari khutbahnya dan berteriak-teriak dengan suara yang keras,

"Ya Sariah, ke gunung... Cepat ke gunung!!"

Sesudah berseru demikian, Umar melanjutkan khutbah Jumaatnya. Selesai solat Jumaat, Ali bin Abi Talib RA bertanya kepadanya,

"Ya amirul mukminin, apa yang kamu teriakkan tadi? Kami mendengar kamu berteriak-teriak memanggil Sariah. Padahal Sariah sedang memimpin pasukan Islam di negeri Parsi"

Umar menjawab,

"Ya Ali, aku melihat pasukan musuh sedang mengepung pasukan yang sedang dipimpin oleh Sariah. Jadi aku memerintahkan dia agar cepat-cepat lari ke gunung. Semoga Allah melindungi pasukannya dari musuh-musuhnya"

Sesudah Sariah dan rakan-rakannya pulang dari medan perang, para sahabat bertanya apa yang terjadi dalam peperangan Parsi tanpa tidak ada seorang pun sahabat yang membicarakan berkenaan teriakan Umar di dalam khutbah Jumaat. Sariah bercerita kepada para sahabat,

"Ketika kami di medan perang, musuh berusaha keras mengepung kami. Pada saat itu, kami benar-benar sudah terkepung. Tetapi tiba-tiba kami mendengar seperti suara khalifah Umar Al-khattab yang memerintahkan kepadaku supaya cepat-cepat lari ke gunung. Dan ternyata Allah menyelamatkan kami dari tipu muslihat musuh"

Post a Comment

0 Comments